ABALIETAS

18.06 – 23.07
wystawa w Centrum Sztuki WRO

Termin przeniknął ze średniowiecznej łaciny do wielu współczesnych języków, oznacza zależność od czegoś innego (ab alio). Używany w metafizyce średniowiecznej, a następnie przez filozofów od Spinozy po Derridę i Latoura termin abalietas określa kondycję ludzką, daleką od samowystarczalności, uwikłaną w meandry kultury, ekonomię i biopolitykę. Termin ten pojawia się w rozważaniach na temat współczesnej sztuki, pozbawionej pretensji do doskonałości i podatnej na kontekst, i w odniesieniu do sfery technicznej, w szczególności cyfrowej i wirtualnej komunikacji o relacyjnie warunkowanych, nietrwale ustalanych priorytetach. W prezentacjach wystawy znajdą się dzieła ukazujące tak rozumianą zależność, zwrotne podporządkowania, niejasną przyczynowość, znaczenia na siatce odniesień i dynamicznych odczytań, związki kreacji ze świadomością widzów, relacje infiltrowanej subiektywnością rzeczywistości i odczuwania jej stanów.

Powiększ
Zmniejsz

Post Growth Toolkit (The Game)

Post Growth Toolkit (The Interviews)

A Giant Swarm

Coal Mine in the Canary

The Unknown Future Rolls Towards Us

The Tears of Potential

Stranger to the Trees