EMAP

European Media Art Platform

EMAP / EMARE czyli Europejska Platforma Sztuki Mediów to rozpisana na lata 2017 – 2021 europejska sieć wymiany artystycznej, pobytów rezydencyjnych i rozwoju sztuki mediów, stworzona przez przedstawicieli 11 czołowych europejskich organizacji i instytucji sztuki mediów. W wyniku pobytów rezydencyjnych, konsultacji eksperckich i aktywności członków platformy co roku 11 projektów wyłonionych przez międzynarodowe jury jest prezentowanych w kontekście międzynarodowych festiwali, wydarzeń artystycznych i wystaw. Centrum Sztuki WRO gościło do tej pory we Wrocławiu następujące artystki i artystów rezydentów: Taaviego Suisalu z Estonii (2018), Marco Barottiego z Włoch (2019), Kat Austen z Wielkiej Brytanii (2020). W 2021 roku kolejnym rezydentem jest pochodzący z Portugalii Gil Delindro, którego wielowymiarowa praca Rhone zostanie zaprezentowana międzynarodowej publiczności podczas 19. Biennale WRO REVERSO w maju 2021.

Powiększ
Zmniejsz

Gil Delindro (PT)

Kat Austen (DE/UK)

DISNOVATION.ORG

Maria Roszkowska (PL), Nicolas Maigret (FR)

Chloé Galibert-Laîné (FR)

Liliana Piskorska (Zeic) (PL)

Total Refusal (AT)

Robin Klengel (AT), Leonhard Müllner (AT), Michael Stumpf (AT)

Darsha Hewitt (CA)