Krzysztof Dobrowolski (WRO)

Krzysztof Dobrowolski – członek zespołu programowego Centrum Sztuki WRO. Absolwent Filologii Polskiej UWr oraz studiów doktoranckich z zakresu Nauk o Kulturze UWr, w czasie studiów laureat stypendium Prezydenta Wrocławia.
Od 2007 roku stale związany z Fundacją WRO, wcześniej pracował przy takich przedsięwzięciach jak pierwsze edycje Brave Festival czy Festiwalu Twórczości Telewizyjnej Prix Visionica. Zaangażowany, w różnych rolach, w realizację większości projektów Fundacji – wystawienniczych, wydawniczych, badawczych, w tym kolejnych edycji Biennale WRO. Publikował w pismach artystycznych i teatralnych. Autor tekstów do publikacji z serii WIDOK. WRO Media Art Reader oraz haseł katalogowych na temat artystów i prac z kolekcji Dolnośląskiej Zachęty. Prowadził przedmioty Sztuka mediów oraz Kultura audiowizualna na wrocławskim kulturoznawstwie, aktualnie wykłada w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Członek Komisji Konkursowych w Konkursach Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów (2016-2018), koordynator Konkursu w 2019 i 2020 r, koordynator i kurator bieżącej edycji.

Zoom
Zoom out