#klimat

online / 22.07, 20:00

Zdaje się, że już mówiłem, iż w Złotym Wieku było o wiele cieplej niż obecnie, ale nie umiem sobie wytłumaczyć, dlaczego. Być może Słońce było gorętsze lub Ziemia krążyła bliżej Słońca. Mniema się powszechnie, że Słońce będzie stale coraz bardziej wystygało. Ludzie nie obznajomieni z tego rodzaju teoriami, na przykład Darwin młodszy, zapominają jednak, że planety muszą wreszcie jedna po drugiej spadać na macierzyste ciała niebieskie. Gdy się zdarzy taka katastrofa, Słońce zacznie świecić ze zdwojoną energią; możliwe więc, że któraś z planet wewnętrznych uległa już temu losowi przed mym przybyciem do świata przyszłości. W każdym razie Słońce było daleko gorętsze niż obecnie.

Herbert George Wells, Wehikuł czasu

Od warunków brzegowych po absolutną obecność

Wszechobecność #klimatu zasadza się na jego ugruntowaniu w czasie i przestrzeni – zarówno będąc wypełniającą je treścią, jak i stałym rozszerzaniem i przesuwaniem ich granic, działając zgodnie z zasadami entropii; rozproszonego, ale i stopniowego nacinania naskórka. Zawieszenia przestrzenno-czasowe, miksowanie środowisk i wytwarzanie naturokulturowych hybryd z marginalnym, acz nad wyraz odczuwalnym, towarzystwem homo sapiens, którego błędy bywają pochodną dla bioróżnorodności, ale i ekstynkcji, to podglebie #klimatu.

Nicolas Carrier i Marie Ouazzani w Weather Print z (nie)codziennych zjawisk atmosferycznych budują pewnego typu linearną narrację, próbują rozpisać swoistą, pogodową ciągłości w historii, łącząc zdarzenia z wykładniczym wzrostem tlenków węgla w atmosferze. Wyrosłe na modernizmie monumentalne otoczenie to nie jedyny efekt wdrożenia refleksji oświecenia – pozostałe są obserwowane dzięki wzniesieniu digitus (łac. palec).

Futurologiczne narracje, załamujące linearną strukturę czasową poprzez czerpanie z różnych trybów modalności – w tych rejestrach należałoby osadzić Scarcity Przemka Węgrzyna. Z opustoszałych, wyeksploatowanych przestrzeni niesie się wieść o niewczesnych zdarzeniach – niebezpieczeństwie, które jak u Hölderlina, gdy wzrasta, zwiększa szansę na ocalenie.

Wraz z Niklasem Goldbachem kierujemy wzrok ku kalifornijskiemu wybrzeżu – docieramy do Salton Sea, wydrążonego kawałka ziemi, który swój moment chwały przeżywał wraz z drugą połową ubiegłego wieku. Antropopresja w wyniku przypadku doprowadziła w wyniku przypadku do powstania tego kurortu, ale i dezintegracji w wyniku zanieczyszczenia chemikaliami. Towarzysząca podróży reklama cudu pośrodku pustyni przekształca pustkowie w senny, skapitalizowany miraż wraz z wszechogarniającą przestrzeń, wzmagającą z każdym dniem siłą Słońca.

Oddychanie jako podstawowa funkcja życiowa, limes życia i nieżycia, to zapalnik dla ASMR for Earthly Survival autorstwa Post-Bio-Internet Collective. Bodziec czuciowy, wywoływany przez połączenie komunikatu wizualnego i dźwiękowego, nie ma za zadania skłaniać do empatii czy troski – jest raczej próbą trepanacji organizmu, włączenia trybu podskórnego i wpisania przeżycia w warunki życia – oddechu jako praktyki obecności.

To że w #klimacie człowiek zajmuje marginalne znaczenie, nie znaczy, że zniknął – nadal siedzi przed ekranem, z chłodnym dystansem szuka siebie w spetryfikowanych krajobrazach.

Powiększ
Zmniejsz

Weather Print

Scarcity

A DATE WITH DESTINY

ASMR for Earthly Survival