MIEJSCA ZALEŻNE

wystawa
1-28.10
Centrum Sztuki WRO
1-14.10
Galeria Entropia
IP Studio
#terenysztuki #skala

Nie samotne wyspy, ale miejsca zależne — połączone, współistniejące, podtrzymujące się nawzajem. Nadchodząca wystawa w ramach 19. Biennale Sztuki Mediów WRO 2021 REVERSO to 12 prac ulokowanych w przestrzeniach Centrum Sztuki WRO, IP Studio i Galerii Entropia. Wystawa skomponowana w duchu reverso, zwracająca uwagę na zastany pejzaż Biennale WRO, choć prowadząca po nim nowymi ścieżkami.

Uznanie wagi zależności pomiędzy zjawiskami, powiązań, dostrzeganie wartości płynących z rozpoznania tych zależności — Miejsca zależne to zaproszenie do wspólnego odbudowania poczucia sprawczości, zastąpienia natychmiastowych, automatycznych i poznawczo pustych przeskoków pomiędzy izolowanymi środowiskami, angażującą wędrówką.

Powiększ
Zmniejsz

Nonsense Guerilla’s Manual

Pawns of Furthest East

Breaking The Silence

feminism is a browser

Infinity

NOTEPAD

The Endless Doomscroller

New Normality. Old Habits.

The Performativity of Clapping

The serene garden

HiFi Wasteland I: 100 Year Old Quicksilver Cloud

Testfilm #1