Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka (WRO)

Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka członkini zespołu programowego Centrum Sztuki WRO, absolwentka Filologii Germańskiej UWr., jest kuratorką i koordynatorką wydarzeń artystycznych w dziedzinie sztuki mediów i projektów kulturalnych. Tłumaczka i redaktorka tekstów o sztuce, od 2011 wykładowczyni w Katedrze Mediacji Sztuki wrocławskiej ASP im. E. Gepperta.
 Z Fundacją WRO współpracuje od 1995 roku, aktywnie uczestnicząc przy realizacji większości organizowanych w ramach tej instytucji wydarzeń artystycznych, edukacyjnych i upowszechnieniowych, w tym kolejnych kilkunastu edycji Biennale Sztuki Mediów WRO. 
Jest współtwórczynią programu mediacji sztuki w CS WRO, a jej praktyka w tej dziedzinie stanowi zarówno punkt odniesienia programu jej zajęć dydaktycznych na kierunku Mediacja Sztuki ASP we Wrocławiu. Zajmuje się głównie międzynarodową współpracą, w tym m.in. koordynacją projektów unijnych, realizuje działania z artystami i artystkami z Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Ukrainy. Od 2011 zajmuje się sztuką mediów z Japonii prezentując ją w ramach m.in. takich wystaw, jak Japanese Perspective Now!, Reverisble//Irreversible//Presence, czy japońska ścieżka w ramach Biennale WRO 2019 CZYNNIK LUDZKI / HUMAN ASPECT. Jako główna kuratorka sztuki  mediów pracowała dla dla Sapporo International Art Festival SIAF (2018-2020). Członkini Rady Artystycznej Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (2010-2015).

Powiększ
Zmniejsz