Nikodem Biegowski (PL), Mikołaj Torz (PL)

Nikodem Biegowski tworzy obiekty, rysunki, filmy i instalacje. W latach 2014-2016 współprowadził Dyskusyjny Klub Filmowy Transformator z Kota. Od 2016 studiował równolegle filmoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i intermedia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W 2016 roku współzałożył kolektyw Luka, prowadzący galerie o tej samej nazwie w okolicy Łazarskiego Rynku w Poznaniu. Prace pokazywał m. in. na wystawach: Luka w sercu (Galeria Luka, 2019), Muzyka Obiektowa III (Galeria Luka, 2019), Konwent Wizualny (Galeria Luka, 2020).

Mikołaj Torz to programista brytyjskiego start-upu Wavepaths, zajmującego się generatywną muzyka oraz sztuka wizualną w celu wspomagania zdrowia psychicznego oraz terapii. Współpracował z kolektywem Luka przy realizacji wydarzeń w ramach eksperymentalnej przestrzeni galeryjnej na serwerze gry Minecraft.

Powiększ
Zmniejsz