Charlotte Eifler (DE)

Charlotte Eifler urodziła się w 1986 roku w Rostocku, w ówczesnej Niemieckiej Republice Demokratycznej, a obecnie mieszka i pracuje w Lipsku. Studiowała w Hochschule für Grafik und Buchkunst (Lipsk), Kunstakademie (Düsseldorf) i Universität der Kunst (Berlin). Jest magistrą wiedzy o teatrze i medioznawstwa, ukończyła także studia w dziedzinie sztuk wizualnych. Działa na polu filmu, dźwięku i technologii. Jej prace wideo i instalacje medialne poruszają kwestie polityki reprezentacji, abstrakcji i procesów obliczeniowych. Skupiając się na podejściach feministycznych i elementach science fiction, bada procesy produkcji obrazu i wyobrażania alternatywnych przyszłości. Obecnie wykłada politykę obrazu i techniki edycji na Uniwersytecie Sztuki i Designu w Karlsruhe na Wydziale Sztuki Mediów.

Powiększ
Zmniejsz