Darsha Hewitt (CA)

Darsha Hewitt pracuje z nowymi mediami i studiami nad dźwiękiem. Jej prace w dużej mierze wyrastają z opartych na materiale empirycznym eksperymentów z przestarzałą technologią. Tworzy elektromechaniczne instalacje dźwiękowe, performanse z ręcznie wykonaną elektroniką, wideo, rysunek i fotografię. W swojej praktyce studyjnej i metodach nauczania stosuje awangardowe, ręczne / medialno-archeologiczne podejście do tworzenia sztuki, w którym ukryte systemy technologiczne są odtajniane jako sposób na prześledzenie struktur ekonomii, władzy i kontroli osadzonych w kulturze zachodniej.

Powiększ
Zmniejsz