Eline Kersten (NL)

Eline Kersten ukończyła studia licencjackie z zakresu sztuk pięknych w Holandii, po czym podjęła studia magisterskie z zakresu kuratorstwa na Goldsmiths University w Londynie. Obecnie prowadzi życie nomadyczne, działając jako artystka i niezależna kuratorka. Obecnie, wraz z kolegą artystą Paulem Devensem, pracuje nad dziełem sztuki, które dotyczy konfliktu pomiędzy ekonomią a ekologią na karaibskiej wyspie Curaçao. Przygotowuje również nowy film krótkometrażowy o zaniku ostatniej pierwotnej puszczy w Europie.

Powiększ
Zmniejsz