Hui Ye (CN/AT)

Hui Ye jest artystką i kompozytorką mieszkającą w Wiedniu, w Austrii. Jej prace obejmują różne media: wideo/film, instalację, kompozycję muzyczną i performanse dźwiękowe. W swoich ostatnich projektach Hui Ye porusza kwestię sposobu w jaki tożsamość społeczna jednostki jest kształtowana przez konteksty kulturowe/polityczne. Dzięki badaniom nad społeczno-politycznym aspektem funkcjonowania dźwięku i kultury muzycznej, artystka próbuje otworzyć nową perspektywę odzwierciedlenia funkcji i wpływu muzyki oraz dźwięku na współczesne społeczeństwo. Hui Ye otrzymała wiele stypendiów i nagród, m.in. państwowe stypendium kompozytorskie BKA Austria 2015 oraz Kunsthalle Wien Prize 2018.

Powiększ
Zmniejsz