Matt Kenyon (US)

Matt Kenyon jest artystą nowych mediów i projektantem. Prace Kenyona były wystawiane w kraju i za granicą w takich miejscach jak Museum of Modern Art, Nowy Jork, MOCAD Detroit, Science Gallery Dublin, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i International Print Center. Jest stypendystą TED, MacDowell Fellow, a jego prace otrzymały nagrodę FILE Prix Lux. Jego prace były publikowane w The New York Times, Wired i Gizmodo, a także pojawiły się w tomach pod redakcją takich jak A Touch of Code (Gestalten Press) i Adversarial Design (MIT Press). Mieszka i pracuje w Buffalo, w stanie Nowy Jork, gdzie jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Sztuki Uniwersytetu w Buffalo oraz członkiem PLATFORM, studium projektowania społecznie zaangażowanego UB.

Powiększ
Zmniejsz