Matteo Messina (IT)

Matteo Messina (urodzony w Genui) mieszka i pracuje w Londynie. Jego badania koncentrują się na relacjach między gamifikacją i nadzorem, a także, ich wpływem na struktury społeczne i modele obywatelstwa. 
Zdobył tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii i zarządzania sztuką i działalnością kulturalną na Uniwersytecie Ca’ Foscari w Wenecji (2016) oraz tytuł magistra sztuki wizualnej i studiów kuratorskich w Nuova Accademia di Belle Arti NABA w Mediolanie. 2019 Cittadino giocatore, gameplay urbano: quotidianità virtuale delle smart cities, Campo Umano: arte pubblica 50 anni dopo, kuratorowana przez Luca Cerizza e Zasha Colah, Fondazione Ratti, Como 2018 Marco Polo Returns through Suez, The Swamp Pavilion, Lithuanian Pavilion at XVI Biennale di Architettura, kuratorowana przez Urbonas.

Powiększ
Zmniejsz