Paul Turano (US)

Paul Turano mieszka w Bostonie, jest artystą wizualnym, jego prace obejmują film, wideo, dźwięk i nowe media. Stosuje liryczne strategie obserwacyjne i medytacje nad przestrzenią osobistą, tworzy subiektywne reportaże z marginalnych wydarzeń medialnych i eseje filmowe. Jest profesorem nadzwyczajnym w Emerson College, wykładał w Hampshire College, Massachusetts College of Art, Harvard University oraz School of the Museum of Fine Arts. Jego obecne zainteresowania twórcze skupiają się na badaniu naszych relacji z naturalnym środowiskiem, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym.

Powiększ
Zmniejsz