Paweł Janicki (WRO)

Paweł Janicki — członek zespołu programowego Centrum Sztuki WRO — czerpie przede wszystkim z dorobku muzyki, sztuki współczesnej i medialnej oraz praktyki posthumanistycznej — ale konstruuje formy odmienne od zastanych. Angażuje szerokie spektrum technik, podejść i protokołów: tworzy prace wykorzystujące syntetyczne zmysły, techniki programistyczne — także we współczesnym, kognitywnym wcieleniu — oraz elementy inżynierii kosmicznej i materiałowej. Ważną rolę w twórczości Janickiego odgrywają konteksty historyczne i aktualne — w szczególności historia sztuki oraz coś, co można by nazwać historią myślenia.

Powiększ
Zmniejsz