Piotr Krajewski (WRO)

Piotr Krajewski, członek zespołu programowego Centrum Sztuki WRO, współzałożyciel Biennale Sztuki Mediów WRO i dyrektor artystyczny od pierwszej edycji w 1989 r., główny kurator Centrum Sztuki WRO. Kurator wystaw i przedsięwzięć artystycznych realizowanych w Polsce i za granicą, autor i redaktor książek i publikacji multimedialnych, oraz artykułów wydawanych w Polsce, Niemczech, USA i Japonii. Wykłada problematykę nowych mediów na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu i zagadnienia kuratorskie na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Jest wiceprzewodniczącym rady Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Należy do AICA.

Powiększ
Zmniejsz