Post-Bio-Internet Collective

Sofia Braga (IT), Fabricio Lamoncha (ES), Matthias Pitscher (DE)

Post-Bio-Internet Collective eksploruje naturalne i wirtualne środowiska poprzez działania partycypacyjne, badając wpływ zjawisk onlajnowych i ich systemów reprezentacji na postrzeganie naszej fizycznej rzeczywistości. Ta nowa wirtualna, kolektywna podmiotowość oferuje nam nowe możliwości, ponieważ promuje ideę, że dziś – jak przewidział Joseph Beuys – każdy jest artystą, przypisując tym samym nową rolę wspólnym obrazom i ich wytwórcom. Post-Bio-Internet Collective wykorzystuje kreatywny potencjał kultury internetowej jako bogate źródło materiałów do tworzenia nowych kartografii podmiotowości, z których wynikać będą nowe wartości.

sofiabraga.com pitscher.net fabriciolamoncha.com

Powiększ
Zmniejsz