Rodrigo Gomes (PT)

Rodrigo Gomes jest portugalskim artystą medialnym mieszkającym w Lizbonie. Poprzez rzeźbę audiowizualną i nowe media, Gomes stara się badać przestrzeń pomiędzy bytami cyfrowymi i fizycznymi, tworząc hybrydowe relacje pomiędzy materią a obrazami generowanymi przez komputery i uczenie maszynowe. Jego prace były wystawiane w wielu krajach, takich jak Chiny, Serbia, Grecja, USA, Polska, Francja i Portugalia. W 2021 roku zdobył D-Normal V-Essay Floating Points Award w Hong Kongu, w 2020 roku Black Raven Award (PT), w 2018 roku Prémios Novos (PT), a w 2017 roku Sonae Media Art Award (PT).

Powiększ
Zmniejsz