Sebastian Siepietowski (WRO)

Sebastian Siepietowski – projektant, grafik, animator kultury, scenograf. Inżynier architekt po Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Jest absolwentem Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu oraz dyplomantem Scenografii na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Absolwent Akademii Teatru Alternatywnego. Brał udział w wielu międzynarodowych i lokalnych projektach artystycznych i teatralnych, festiwalach oraz warsztatach. Od 2016 roku członek grupy Cloud Theater pod skrzydłami której rozwija nową formę artystycznej komunikacji – żyjący rysunek. Współpracuje z WRO przy realizacji koncepcji architektonicznych wystaw oraz realizacji programu działań twórczych w ramach cyklu Niedzielnych Poranków.