The Internet of Dead Things Institute

Benjamin Gaulon (FR), Jerôme Saint-Clair (FR)

Od 2003 roku Benjamin Gaulon jest artystą, badaczem i edukatorem. Wcześniej publikował prace pod hasłem „Recyclism”.

Od 2001 roku, Jerome Saint-Clair aka 01010101 jest francuskim artystą, inżynierem i badaczem, który działa na polu sztuki i technologii.

Powiększ
Zmniejsz