Tivon Rice (US)

Tivon Rice jest artystą i pedagogiem pracującym w obszarze kultury wizualnej i technologii. Mieszka w Hadze (Holandia) i Seattle (USA). W swej praktyce bada reprezentację i komunikację w kontekście kultury cyfrowej i pyta, w jaki sposób widzimy, postrzegamy, odczuwamy i mówimy o tych nowych formach wymiany? W jaki sposób podchodzimy do kreatywności w środowisku cyfrowym? Jakie są poetyki, narracje i języki wizualne nieodłącznie związane z nowymi technologiami informacyjnymi? Jaki jest społeczny i środowiskowy wpływ tych systemów? Rice uzyskał tytuł doktora sztuki cyfrowej i mediów eksperymentalnych na Uniwersytecie Waszyngtońskim. Był stypendystą Fulbrighta (Korea 2012) i jedną z pierwszych osób, które współpracowały z Google Artists + Machine Intelligence.

Powiększ
Zmniejsz