Úrsula San Cristóbal (CL)

Úrsula San Cristobal jest interdyscyplinarną artystką i badaczką mieszkającą w Barcelonie. Jej prace lokują się na styku muzyki, sztuki współczesnej i języka audiowizualnym. Zajmuje się głównie żywymi obrazami low tech video, poruszając takie tematy jak przemoc ze względu na płeć, migracja, pamięć, tożsamość i podmiotowość. San Cristobal jest doktorantką historii sztuki i muzykologii na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół roli dźwięku i muzyki w sztuce performance i sztuce wideo.

Powiększ
Zmniejsz