Wojciech Gilewicz (PL)

Wojciech Gilewicz jest urodzonym w Polsce, nowojorskim artystą wizualnym. Z wykształcenia malarz, traktuje malarstwo jako działanie i proces, a nie płaski obiekt dekoracyjny. Gilewicz jest także autorem instalacji i wideo. Artysta często sam występuje przed kamerą. Gilewicz jest także fotografem. W rozpoczętym w 2002 roku cyklu fotograficznych podwójnych autoportretów „Oni”, który trwa do dziś, artysta opowiada o samotności, tęsknocie i niespełnieniu. Jednocześnie projekt ten podejmuje problem zacierania się granic między rzeczywistością a jej artystyczną reprezentacją – zagadnienie, które od dawna obecne jest w jego twórczości.

Powiększ
Zmniejsz