Piotr Wyrzykowski (PL), Echo Ho (CN/DE)

Piotr Wyrzykowski artysta, performer, scenograf filmowy. Jest twórcą eksperymentalnych aplikacji mobilnych, wideo, performansów multimedialnych, fotografii, projektów internetowych, instalacji interaktywnych, projekcji w przestrzeni publicznej. Studiował architekturę wnętrz, a następnie malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Dyplom w Pracowni Intermedialnej prof. Witosława Czerwonki. Wyrzykowski należy do nielicznego grona polskich artystów, którego praca („Beta Nassau”) znajduje się w kolekcji Museum of Modern Art w Nowym Jorku. Jego prace znajdują się również w kolekcjach i archiwach MSN w Warszawie i Wrocławiu oraz Muzeum Sztuki w Łodzi i NOMUS w Gdańsku, CSW Zamek.

Echo Ho ur. w Pekinie jest interdyscyplinarną artystką, kompozytorką i performerką mieszkającą i pracującą w Kolonii. Jej twórczość obejmuje instalacje audiowizualne, artystyczne interwencje dźwiękowe oraz performanse wykorzystujące rozmaite media. W jej twórczości modułowe struktury tworzą onomatopeicznie zniekształcony, poetycko dziwny i „nie-przytulny” świat, w którym osobiste doświadczenia przeplatają się z poszukiwaniem ojczyzny, ale również z artefaktami zglobalizowanego świata. Jej sztuka ukazuje skomplikowany kontekst migracyjny oraz pojęciowe powiązania między różnymi treściami kulturowymi i dziedzinami artystycznymi. Z najstarszego chińskiego instrumentu smyczkowego „Gu Qin” artystka utworzyła „Slow Qin” (Powolny Qin), umożliwiając jego użycie jako bezprzewodowego interfejsu do sterowania komputerowym oprogramowaniem na potrzeby muzyki cyfrowej. Jej prace pokazywano m.in. w Muzeum Sztuki He Xiangning w Shenzhen, Center-A w Vancouver, ISEA 2010 w Niemczech, ZKM w Karlsruhe. Stypendystka Podyplomowej Szkoły Sztuk Pięknych i Nauk Berlińskiego Uniwersytetu Artystycznego. Między 2007 i 2013 pracowała jako adiunkt w kolońskiej Akademii Sztuk Medialnych, prowadząc zajęcia z dźwięku i mediów elektronicznych. Od 2016 r. artystka tworzy muzykę jako ZO-ON SLOWS. Strona: www.goechospace.com

Powiększ
Zmniejsz