Zbigniew Kupisz (WRO)

Zbigniew Kupisz – członek zespołu programowego Centrum Sztuki WRO, główny producent Centrum Sztuki WRO. Absolwent Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego (spec. Administracja Publiczna). W latach 80. organizator życia muzycznego i producent muzyczny związany ze sceną alternatywną (menadżer m.in. grupy Klaus Mitffoch) i Polskim Stowarzyszeniem Jazzowym (członek PSJ, kierownik Jazz Klubu Rura). Współinicjator WRO. Od 1989 producent wszystkich edycji Biennale WRO. Organizator prezentacji WRO m.in. w ramach Roku Polskiego w Austrii (2002) i w Niemczech (2005/2006) oraz w ramach współpracy regionalnej Dolny Śląsk – Alzacja (2004-2009). Producent audycji i projektów telewizyjnych poświęconych sztuce. Uczestnik krajowych i zagranicznych konferencji dotyczących zagadnień zarządzania kulturą oraz sektora NGO. Zajmuje się też dokumentacją fotograficzną; autor instalacji interaktywnych wystawianych w Polsce, Niemczech i Holandii. Członek Zarządu Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Laureat nagrody Prezydenta Wrocławia w dziedzinie kultury w 1998 roku, Laureat nagrody Laterna Magica MKiDN, odznaczony tytułem Civitate Wratislaviensi Donatus.