REVERSO REDUX

program wydarzeń performatywnych

REVERSO REDUX to program wydarzeń performatywnych będących jedną z osi programowych 19. Biennale Sztuki Mediów WRO 2021 REVERSO, realizowany we współpracy z polskimi i międzynarodowymi partnerami WRO, nie tylko prezentujący najciekawsze kierunki rozwoju w sztuce nowych mediów, ale i w całości będący eksperymentem na temat nowych form prezentacji działań współtworzonych i transmitowanych na żywo.

REVERSO REDUX to nowa ekologia rozmowy z widzem w świecie ograniczonego kontaktu i percepcji znużonej cyfryzacją. Międzynarodowy głos artystek i artystów i jego percepcja staje się tu tworzywem wydarzeń adaptujących się do nowych, nieoczywistych, złożonych warunków prezentacji sztuki współczesnej.

Formuła wydarzeń w ramach REVERSO REDUX zakłada serię symetrycznych i synchronizowanych pokazów w dwóch lokalizacjach. Jedna to zawsze Wrocław, druga to m.in. Watermans Art Centre w Londynie, Uniwersytet Kiusiu w Fukuoce, czy Mains d’Oeuvre w Paryżu. Zaczynając od majowych wydarzeń otwarcia biennale WRO (12-15 maja), REVERSO REDUX odbędzie się w formule fizycznych pokazów dla publiczności zgromadzonej jednocześnie w wybranych miejscach we Wrocławiu i dedykowanych przestrzeniach partnerów REVERSO.

Wszystkie realizacje koncertów i performansów odbywające się w realnej fizycznej przestrzeni w planie żywym wydarzeń, transmitowane bezpośrednio na systemy prezentacji otaczające widzów, umożliwią wspólnotowe uczestniczenie i obecność w wydarzeniu widzom i artystom występującym w danym miejscu oraz w drugiej symetrycznej lokalizacji w Polsce lub za granicą.

Koncepcja REVERSO REDUX została opracowana w nawiązaniu do hasła tegorocznej edycji Biennale WRO – REVERSO – rozumianego jako poszukiwania w sztuce jakościowej drogi i redefinicji rozwoju wobec zjawiska zaniku idei budowania znaczenia poprzez nieustanny wzrost, w warunkach ograniczenia wspólnotowego doświadczania bezpośredniego obcowania z dziełami i mobilności artystycznej, w oparciu o wypracowane przez WRO kompetencje kompleksowego udostępniania sztuki współczesnej i jej popularyzacji na różnorodnych platformach łączących realność i cyfrowość.

REVERSO REDUX stanowi eksperymentalne podejście do prezentacji i promocji twórczości artystów poruszających się w obszarze sztuki mediów w kontekście międzynarodowym, To sposób ujęcia wyłaniających się obecnie aktualnych problemów sztuki, komunikacji i kultury. Badając możliwości zdalnej współpracy, poszukując sposobów bardziej świadomego klimatycznie upowszechniania sztuki mediów, eksperymentując, ucząc się i wyciągając wnioski w perspektywie koniecznej zmiany w ramach REVERSO – hasła – manifestu tegorocznej edycji Biennale WRO, stosujemy odwrócenie i zamianę jako metodę. Próbujemy wykreować nowy kontekst spotkania współtwórców i współuczestników wydarzeń performatywnych, ograniczającego jednocześnie ślad węglowy i konieczność podróży artystek i artystów przy zachowaniu fenomenu współuczestnictwa.

Poprzez REVERSO REDUX liczymy na przekroczenie aktualnych ograniczeń dostępności sztuki, umożliwienie artystkom i artystom dotarcia do odbiorców, zadbanie o właściwą komunikację i przywrócenie kulturze aktywności artystycznej w sytuacji społecznych ograniczeń oraz zjawiska zanikania złożonych, wielowymiarowych dzieł z współdzielonego obszaru kultury. Pragniemy przekroczyć ograniczenia cyfryzacji kultury, wydobywając z niej to, co najwartościowsze, nie czyniąc jednocześnie z widza konsumenta sieciowego kontentu. Mamy nadzieję utrzymać uwagę widza, pozbawionego wspólnotowości przeżywania i przesyconego sieciowymi bodźcami.

REVERSO REDUX to alternatywna, w stosunku do działań sieciowych, rozwiązań AR czy VR, forma prezentacji sztuki mediów w kontekście międzynarodowym.
REDUX to dalej z jednej strony powrót do czy przywrócenie (łac. redux, czas. reducere) dawnego stanu, z drugiej próba poszerzenia czy przekroczenia tradycyjnego sposobu odbioru. Programem pragniemy wciągnąć i zachęcić widzów do bezpośredniego doświadczania, testowania i wspólnego rozwijania alternatywnych sposobów tworzenia, prezentacji i odbioru sztuki.

Powiększ
Zmniejsz

REVERSO REDUX #1

Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium i HEVRE (Kraków) / 13.05, 20:30

REVERSO REDUX #2

Centrum Sztuki WRO i Werkleitz Festival 2021 / 18.06, 20:00

REVERSO REDUX #3

Centrum Sztuki WRO i Watermans Arts Centre / 16.09, 20:00 (19:00 w Londynie)

REVERSO REDUX #4

Centrum Sztuki WRO i Mains D’Oeuvre w Paryżu / 9.12, 20:00

REVERSO REDUX #5

Centrum Sztuki WRO i studio Kazuhiro Jo w Fukuoce / 10.12, 16:00