Werkleitz Festival 2021

move to … sociosphere, ecosphere, bodydatasphere
18 czerwca – 12 września
konferencja new world dis/order
18 czerwca – 4 lipca

W ciągu ostatniego roku wiele mówiło się o nowych porządkach – a nawet o nieporządku, w jaki popadł świat. Wybory, pandemia, kryzys klimatyczny spowodowały, że wstrząsy w naszej zglobalizowanej i zdigitalizowanej rzeczywistości osiągnęły niespotykane dotąd rozmiary. Tegoroczna konferencja new world dis/order, poświęcona jest właśnie takim zjawiskom. Bada coraz brutalniejsze wojny kulturowe i informacyjne w sieci oraz technologie śledzenia, mające służyć naszemu zdrowiu, a wywodzące się z kapitalizmu nadzoru. Kwestionuje wiarę w nieomylność danych i często ślepe zaufanie pokładane w technologicznych rozwiązaniach wszystkich możliwych ludzkich problemów. Odkrywa zdumiewającą kruchość globalnej infrastruktury, desperację, z jaką społeczeństwo trzyma się systemu gospodarczego opartego na niekończącym się wzroście i eksploatacji wszystkich zasobów, a także potencjalnie nieodwracalne zniszczenie Ziemi przez technologie stworzone przez człowieka. W tym sensie pokazuje również, jak pilnie potrzebne są nowe formy zbiorowej umowy i wspólnego działania, a także wizje i koncepcje technologii cyfrowych, które przyniosą korzyści wszystkim. Chodzi tu o nic innego, jak tylko o ocalenie planety i pytanie, w jakim przyszłym nieładzie świata chcemy żyć (lub tylko przetrwać).

Podczas trzech weekendów konferencji znani teoretycy, badacze i artyści będą dyskutować i zastanawiać się nad trzema powiązanymi sferami: socjosferą, ekosferą i ciałem jako informacją.

Na program składają się wydarzenia transmitowane z byłej siedziby wschodnioniemieckiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego w Halle, seria sieciowych performansów, prac wideo artystów Europejskiej Platformy Sztuki Mediów (EMAP/EMARE) oraz podcasty przygotowane na potrzeby festiwalu.

moveto.werkleitz.de

Powiększ
Zmniejsz