A Giant Swarm
wideo, 06:43, 2020

Jednokanałowa wersja wideo sześciokanałowego, quasi-narracyjnego pejzażu dźwiękowego i immersyjnej instalacji multimedialnej. Praca ta przemierza nierozerwalne przenikanie się tego, co cyfrowe i tego, co fizyczne, zastanawiając się nad biologicznymi, ekologicznymi i psychologicznymi efektami ubocznymi naszego marszu w kierunku prognozowanych techno-utopii. Mrocznie optymistyczna wizja niespodziewanie rozwijających się form życia to podróż do równoległych egzystencji, spojrzenie na cyfryzację przez pryzmat nie-ludzkich podmiotowości. Film, oparty na szeroko zakrojonych badaniach nad rozmnażaniem się Medusozoa (meduz) i studiach przypadków adaptujących się ekologii w postantropocenie, eksploruje sieci odpowiedzialności, które łączą istoty we współzależnych ekosystemach.

Gretta Louw (AU)

Gretta Louw jest australijską artystką i kuratorką mieszkającą w Monachium, w Niemczech. Pracując z mediami cyfrowymi, tkaninami i instalacjami, Louw bada szeroki zakres zjawisk psychospołecznych i środowiskowych w odniesieniu do rozwijających się technologii. Jej prace były szeroko wystawiane, m.in. w National Portrait Gallery of Australia (AU), Zuccaire Gallery (USA), Kunstmuseum Solothurn (CH), Watermans London (UK) i Villa Merkel (DE). Louw otrzymała wiele nagród, w tym ostatnio Visual Arts Prize Munich oraz stypendium na rozwój kariery przyznane przez Australia Council. Jej prace były opisywane m.in. przez Motherboard, Hyperallergic, AQNB i Kunstforum.

Powiększ
Zmniejsz