A Message From the Magpie
wideo, 06:15, 2020

Podczas pożarów buszu w południowo-wschodniej Australii na przełomie 2019 i 2020 roku, bezprecedensowych w swoim niszczycielskim wpływie, zaobserwowano, że dzierzbowrony zaczęły naśladować dźwięk syren alarmowych. Spekulatywny raport Paula Turano bada skutki i oddziaływanie tych ptasich wezwań.
Praca jest częścią serii „Repurposed Web Reports”: serii „raportów” składających się w całości z materiałów znalezionych w internecie. Wykorzystując sieć jako archiwum śledcze, prace te eksplorują marginesy sfery publicznej w celu uzyskania niebezpośredniego wglądu we współczesny stan ludzkości.

Paul Turano (US)

Paul Turano mieszka w Bostonie, jest artystą wizualnym, jego prace obejmują film, wideo, dźwięk i nowe media. Stosuje liryczne strategie obserwacyjne i medytacje nad przestrzenią osobistą, tworzy subiektywne reportaże z marginalnych wydarzeń medialnych i eseje filmowe. Jest profesorem nadzwyczajnym w Emerson College, wykładał w Hampshire College, Massachusetts College of Art, Harvard University oraz School of the Museum of Fine Arts. Jego obecne zainteresowania twórcze skupiają się na badaniu naszych relacji z naturalnym środowiskiem, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym.

Powiększ
Zmniejsz