AMZN
instalacja, 2019-20

Wieloelementowy projekt, na który składają się fotografie, teksty, wideo i obiekty oraz strona internetowa, amzn.vnlab.org stanowiąca interaktywne repozytorium materiałów. Celem projektu jest pokazanie całokształtu działalności firmy Amazon w Polsce i na świecie. Rewersem działalności korporacji, odbieranej głównie za pośrednictwem jej internetowego interfejsu, są ogromne hale magazynowa, centra danych, gęsta sieć logistyczna, obsługiwana przez ludzi i maszyny. W dalszych pracach nad projektem powstają również prace w inny sposób nawiązujące do kwestii rewersu – próbujące znaleźć alternatywne użycia technologii, która w Amazonie, i neo-taylorowskim kapitalizmie, jest narzędziem opresji i kontroli nad pracownikami.

Tytus Szabelski (PL)

Tytus Szabelski – fotograf i artysta wizualny. Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, obecnie doktorant tej uczelni. Finalista ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów na najlepszy dyplom artystyczny (m. in. Najlepsze dyplomy ASP 2016 w Gdańsku oraz StartPoint Prize 2016 w Pradze). Laureat stypendium pamięci Konrada Pustoły dla fotografa zaangażowanego społecznie (2017), uczestnik programu dla młodych fotografów i kuratorów Parallel – European Photo Based Platform (2019–2020). Współtworzył magazyny o sztuce „Magenta” i „Postmedium”.

Powiększ
Zmniejsz