ANNEX
wideo, 05:47, 2020

Aneks to z definicji coś włączonego, dopełnienie, od którego zależy konkluzja rozumowania. Połączony z innym; razem; włączony; zależny i akcesoryjny – przymiotniki, które zdołają opisać słowo ‘aneks’, a także funkcję/pozycję artysty jako aktywnego elementu w społeczeństwie. Ten wideo taniec jest manifestem sztuki w momencie metamorfozy. Ciało funkcjonuje w przestrzeni. Jednakże kiedy to ciało łączy się z innymi ciałami w tej samej przestrzeni, jego funkcja zostaje przeniesiona na grupę.

Yana Suslovets (UA)

Yana Suslovets urodziła się w Ukrainie. W latach 2005-2008 studiowała w Narodowej Konserwatorskiej Szkole Tańca w Lizbonie. Obecnie jest niezależną tancerką, performerką i nauczycielką w Portugalii. Jej podejście do badań artystycznych wynika z działania w różnych dziedzinach sztuki, a jej uwaga skupia się na zrównoważonej sumie, która może stworzyć możliwość doświadczenia mieszanki różnych struktur, które łączą się w ostateczny rezultat w postaci formatów takich jak performance, film czy instalacja.

Powiększ
Zmniejsz