Black Sun
— Soleil Noir
wideo, 05:49, 2020

Audiowizualny poemat inspirowany tekstami Gérarda de Nervala i Julii Kristevej na temat melancholii. Obrazy, dźwięki, działania i teksty, które przywołują niektóre z najbardziej intymnych melancholijnych obaw, proponują widzom refleksję nad smutkiem i depresją w naszej codzienności. Czym jest to czarne słońce, którego promieniowanie zaciemnia moje pragnienia i spala moje nadzieje? Jak wydostać się z więzienia smutku? Czy twórczość artystyczna może pokonać melancholię?

Úrsula San Cristóbal (CL)

Úrsula San Cristobal jest interdyscyplinarną artystką i badaczką mieszkającą w Barcelonie. Jej prace lokują się na styku muzyki, sztuki współczesnej i języka audiowizualnym. Zajmuje się głównie żywymi obrazami low tech video, poruszając takie tematy jak przemoc ze względu na płeć, migracja, pamięć, tożsamość i podmiotowość. San Cristobal jest doktorantką historii sztuki i muzykologii na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół roli dźwięku i muzyki w sztuce performance i sztuce wideo.

Powiększ
Zmniejsz