Breaking The Silence
praca sieciowa, 2020

Serwis informacyjny, który naświetla i przybliża współczesne tematy tabu. Artykuły zostały wygenerowane przy użyciu technik automatycznego streszczania tekstu. Początkowo, z różnych źródeł internetowych zostały wyłowione artykuły, które zawierają słowo tabu, a więc zawierają jawne odniesienia do współczesnych tematów tabu w dzisiejszej prasie, jak również doniesienia o przekroczeniach. Wydobyte artykuły są następnie grupowane w tematy przy użyciu metod Natural Language Processing (NLP) i odpowiadają zidentyfikowanym tabu. Wygenerowane artykuły na temat „Breaking the Silence” podkreślają różne tabu omawiane w różnych okresach i argumenty za ich tworzeniem, utrzymaniem lub zniszczeniem.

Amalia Foka (GR)

Amalia Foka (urodzona w Grecji) jest badaczką sztucznej inteligencji i edukatorką, która eksploruje przecięcie informatyki i sztuki. W swojej pracy wykorzystuje różne technologie sztucznej inteligencji oraz dane z mediów społecznościowych do generowania i badania sztuki. Obecnie jest adiunktem na kierunku Informatyka: Multimedia Applications for the Arts w School of Fine Arts, University of Ioannina, Grecja. Ukończyła studia licencjackie w zakresie inżynierii systemów komputerowych (1998) oraz magisterskie w zakresie zaawansowanego sterowania (1999) na University of Manchester Institute of Science & Technology (UMIST) w Wielkiej Brytanii. Uzyskała również tytuł doktorski w dziedzinie robotyki (2005) na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Kreteńskiego w Grecji.

Powiększ
Zmniejsz