Coal Mine in the Canary
wideo, 18:33, 2020

Esej opowiadany poprzez ciało, przedstawia dzieło Johna Scotta Haldane’a, fizjologa z końca XIX wieku, którego eksperymenty z oddychaniem w ekstremalnych warunkach atmosferycznych nasunęły mu pomysł umieszczenia kanarków w kopalniach węgla jako wczesnych wskaźników toksyczności powietrza. Praca bada tę historyczną technikę jako formę kontroli środowiska, która ostatecznie ukształtuje możliwości wymiany między organizmami a ich otoczeniem, określonym jako seria regulowanych zmiennych. W przypadku kanarka Haldane stworzył nowy paradygmat: modyfikacja organizmu jest formą kontrolowania środowiska, ponieważ nie istnieje granica, na której zaczyna się organizm, a kończy środowisko.

Beny Wagner (DE)

Beny Wagner jest artystą, filmowcem, badaczem i pisarzem. Pracując z ruchomym obrazem, tekstem, instalacją i wykładami, konstruuje nielinearne narracje odnoszące się do zmiennych granic ludzkiego ciała. Swoje prace prezentował na festiwalach, wystawach i konferencjach międzynarodowych, m.in: Berlinale, International Film Festival Rotterdam, Eye Film Museum, Haus der Kulturen der Welt, WRO Media Art Biennale, Baltic Triennial, 5th and 6th Moscow Biennale for Young Art, Berlin Atonal, Venice Biennale, wśród wielu innych. Jego prace były publikowane w Artforum, Spike Magazine Quarterly, Frieze Magazine, Kaleidoscope Press, Flash Art i Die Zeit. Jego teksty ukazywały się m.in. w Valiz i Sonic Acts Press.

Powiększ
Zmniejsz