feminism is a browser
instalacja, 11:50, 2019-teraz

Wideo esej oraz sieciowe archiwum wywiadów wideo, stanowią zasadnicze elementy otwartego, i rozrastającego się dzieła Charlotte Eifler. Praca jest wynikiem jej badań nad kobiecą historią sztuki mediów w celu uwidocznienia obecności pionierek cyfrowej sztuki i kultury oraz poszerzenia pola teoretycznej refleksji nad ich wkładem w rozwój i kształtowanie dziedziny. Mimo obecności kobiet w jej wielu nurtach, technologia jest powszechnie maskulinizowana, a jako autorzy oficjalnych kamieni milowych w jej rozwoju, zwykle zapamiętywani są mężczyźni. Również artystki pracujące z nowymi technologiami – podobnie, jak w oficjalnej historii sztuki – zazwyczaj pozostają w cieniu swoich męskich kolegów. Zgłębianie matrylinearnej historii sztuki mediów przybiera u Eifler formę wyrafinowanej, wciągającej narracji sytuującej się pomiędzy filmową fikcją, podejściem dokumentalnym i aktywistycznymi technikami „filmu desktopowego”. Fikcyjna postać Yeva, dziecko cyberprzestrzeni, prowadzi widzów przez podróż do początków Internetu. Razem przemierzamy foldery i pliki w Rosegarden – przestrzeni internetowej Yevy, docieramy do zasobów pocztowych na zamrożonych serwerach, które przypominają miejsca starożytnych wykopalisk archeologicznych. Intrygującym metaforycznym obrazom podróży Yevy do własnej przeszłości towarzyszą wypowiedzi „matek Internetu”, artystek, badaczek i aktywistek, które na początku lat 90. stworzyły FACES, międzynarodową cyberfeministyczną listę dyskusyjną, istniejącą od ponad 20 lat jako sieć współpracy i komunikacji, założoną m.in. przez Dianę McCarty, Valie Djordjevic i Kathy Rae Huffman.

Charlotte Eifler (DE)

Charlotte Eifler urodziła się w 1986 roku w Rostocku, w ówczesnej Niemieckiej Republice Demokratycznej, a obecnie mieszka i pracuje w Lipsku. Studiowała w Hochschule für Grafik und Buchkunst (Lipsk), Kunstakademie (Düsseldorf) i Universität der Kunst (Berlin). Jest magistrą wiedzy o teatrze i medioznawstwa, ukończyła także studia w dziedzinie sztuk wizualnych. Działa na polu filmu, dźwięku i technologii. Jej prace wideo i instalacje medialne poruszają kwestie polityki reprezentacji, abstrakcji i procesów obliczeniowych. Skupiając się na podejściach feministycznych i elementach science fiction, bada procesy produkcji obrazu i wyobrażania alternatywnych przyszłości. Obecnie wykłada politykę obrazu i techniki edycji na Uniwersytecie Sztuki i Designu w Karlsruhe na Wydziale Sztuki Mediów.

Powiększ
Zmniejsz