HiFi Wasteland I: 100 Year Old Quicksilver Cloud
instalacja, 2019

Pierwsza część z serii HiFi Wasteland, trylogii eksperymentującej z materialnymi odpadami pozostałymi po pokoleniach rozkładającej się technologii reprodukcji dźwięku. Wchodząc w toksyczną mgiełkę wczesnej infrastruktury transmisyjnej, instalacja ta sonifikuje rozpadającą się atmosferę wewnątrz tyratronu – stuletniej lampy próżniowej promieniującej chmurą niebieskiej zjonizowanej rtęci. Lampy próżniowe generowały, wzmacniały i kontrolowały jedne z najwcześniejszych przepływów elektronów, sygnalizując początek powszechnych sieci komunikacyjnych. Choć wyprodukowane przed praktykami planowanego starzenia się i przeterminowania przemysłowego cyklu życia dzisiejszej technologii, wycofane z użytku upłynnione metale tyratronu reprezentują jeden z wielu zniszczonych substratów postindustrialnej ekologii.

Darsha Hewitt (CA)

Darsha Hewitt pracuje z nowymi mediami i studiami nad dźwiękiem. Jej prace w dużej mierze wyrastają z opartych na materiale empirycznym eksperymentów z przestarzałą technologią. Tworzy elektromechaniczne instalacje dźwiękowe, performanse z ręcznie wykonaną elektroniką, wideo, rysunek i fotografię. W swojej praktyce studyjnej i metodach nauczania stosuje awangardowe, ręczne / medialno-archeologiczne podejście do tworzenia sztuki, w którym ukryte systemy technologiczne są odtajniane jako sposób na prześledzenie struktur ekonomii, władzy i kontroli osadzonych w kulturze zachodniej.

Powiększ
Zmniejsz