Liquid Traits of an Image Apparatus
wideo, 07:22, 2019

Zwizualizowane instrukcje maszynowe tworzą własną semantykę i są bazą dla instrukcji dla człowieka. Na ekranie kinowym odrywają się od swego pierwotnego znaczenia, zagęszczają się i mocno uwidaczniają. Jak przypadkowa struktura kłącza, asocjacyjny montaż minimalistycznych interfejsów podąża za opowieścią. Nasza własna percepcja ciała i nasza interpretacja ukształtowana przez warunki medialne stają się bohaterami filmu pozbawionego narracji.

Vera Sebert (DE)

Vera Sebert to artystka medialna. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Braunschweigu i w Wiedniu. Prace artystyczne tworzy w przenikających się obszarach mediów wizualnych, języka, filmu, programów komputerowych.

Powiększ
Zmniejsz