LOSS MAGAZINE
praca sieciowa/obiekt, 2020

Recyklingowy projekt archeologiczno-badawczy. Używane karty SD o pojemnościach sugerujących wczesne lata ‘00 nabywane są w drugim obiegu. Pobieżnie sformatowane, wciąż zawierają okruchy zapisanych niegdyś plików. Zdjęcia są odzyskiwane i anonimizowane przy użyciu sieci neuronowych. Glicze akumulują się na każdym etapie procesu, konkurując z dokumentacyjnymi wartościami plików. Kuratorowany zbiór zdjęć stanowi świadectwo technologicznego analfabetyzmu lub daleko posuniętej świadomości mediów. Długotrwałe kolekcjonowanie cyfrowych odpadów to swego rodzaju podróż do źródeł estetyki postinternatowej.

Nikodem Biegowski (PL), Mikołaj Torz (PL)

Nikodem Biegowski tworzy obiekty, rysunki, filmy i instalacje. W latach 2014-2016 współprowadził Dyskusyjny Klub Filmowy Transformator z Kota. Od 2016 studiował równolegle filmoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i intermedia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W 2016 roku współzałożył kolektyw Luka, prowadzący galerie o tej samej nazwie w okolicy Łazarskiego Rynku w Poznaniu. Prace pokazywał m. in. na wystawach: Luka w sercu (Galeria Luka, 2019), Muzyka Obiektowa III (Galeria Luka, 2019), Konwent Wizualny (Galeria Luka, 2020).

Mikołaj Torz to programista brytyjskiego start-upu Wavepaths, zajmującego się generatywną muzyka oraz sztuka wizualną w celu wspomagania zdrowia psychicznego oraz terapii. Współpracował z kolektywem Luka przy realizacji wydarzeń w ramach eksperymentalnej przestrzeni galeryjnej na serwerze gry Minecraft.

Powiększ
Zmniejsz