Models for Environmental Literacy
wideo, 36:40, 2020

Wielkoskalowe systemy komputerowe wdraża się obecnie do badania systemów lądowych w obliczu zmian klimatycznych. Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana na skalę planetarną do obrazowania, analizowania i zarządzania krajobrazami. Na Zachodzie panuje wielka wiara w „inteligentne” technologie ratujące życie. Jednak praktyka pokazuje, że większości systemów SI brakuje fundamentalnej wnikliwości, by integrować złożoność problemów ekologicznych, społecznych i środowiskowych. Jednocześnie często pomija się wyobrażeniowe i artystyczne możliwości tworzenia nie-ludzkich perspektyw.
W ramach długoterminowego projektu badawczego i filmowego eksperymentu artysta w spekulatywny sposób bada, jak mogłoby wyglądać alternatywne postrzeganie środowiska przez sztuczną inteligencję. Trzy odrębne SI: NAUKOWIEC, FILOZOF i AUTOR, zostały wytrenowane do stworzenia własnego scenariusza. Każda z tych SI ma własną osobowość i wytrenowany styl literacki – od science fiction i ekofilozofii po aktualne raporty międzyrządowe na temat zmian klimatu. Rice łączy je w serii rozmów. Wirtualne krajobrazy, w których przebywają narratorzy zostały zeskanowane podczas wypraw terenowych, które Rice odbył wraz z FIBER (Amsterdam) i BioArt Society (Helsinki). Models For Environmental Literacy zaprasza widza do ponownego przemyślenia natury i zastosowania sztucznej inteligencji w kontekście środowiska naturalnego.

Tivon Rice (US)

Tivon Rice jest artystą i pedagogiem pracującym w obszarze kultury wizualnej i technologii. Mieszka w Hadze (Holandia) i Seattle (USA). W swej praktyce bada reprezentację i komunikację w kontekście kultury cyfrowej i pyta, w jaki sposób widzimy, postrzegamy, odczuwamy i mówimy o tych nowych formach wymiany? W jaki sposób podchodzimy do kreatywności w środowisku cyfrowym? Jakie są poetyki, narracje i języki wizualne nieodłącznie związane z nowymi technologiami informacyjnymi? Jaki jest społeczny i środowiskowy wpływ tych systemów? Rice uzyskał tytuł doktora sztuki cyfrowej i mediów eksperymentalnych na Uniwersytecie Waszyngtońskim. Był stypendystą Fulbrighta (Korea 2012) i jedną z pierwszych osób, które współpracowały z Google Artists + Machine Intelligence.

Powiększ
Zmniejsz