Ruins in Reverse
wideo, 24:55, 2020

Cegły, garaże, modele, ruiny. Praca dokumentuje proces powstawania instalacji rzeźbiarskiej w przestrzeni publicznej, budowanej z ponownie wykorzystanych cegieł byłej radzieckiej „Chruszczówki”.
Nakręcony w stepowym krajobrazie południowej Ukrainy esej filmowy śledzi proces transformacji budynku mieszkalnego, którego piętra znikają cegła po cegle. Ściana po ścianie, konstrukcja rozbierana jest przez pojedyncze osoby, które z pozyskanych w ten sposób modułów tworzą nowe kształty budynku. Pusty dom służy tu nie tylko jako wspólny zasób, ale także jako materialne przypomnienie. Jego pozostałości nadal krążą zarówno w społeczności, jak i w krajobrazie. Ślady prywatnych biografii i resztki minionych ideologii nadal kształtują relacje i konstrukcje przyszłości.

Olena Newkryta (AT)

Olena Newkryta, urodzona w Ukrainie, jest ukraińsko-austriacką artystką wizualną mieszkającą w Wiedniu, której interdyscyplinarne prace obejmują fotografię, wideo oraz instalacje. Jej praktyka artystyczna i badania dotyczą tkanki społecznej, powstawania tożsamości kulturowej i przestrzeni wobec narracji historycznych i politycznych. Studiowała na Uniwersytecie Sztuk Stosowanych w Wiedniu oraz w Akademii Gerrita Rietvelda w Amsterdamie. Jest członkinią Golden Pixel Cooperative – stowarzyszenia zajmującego się ruchomym obrazem i sztuką mediów.

Powiększ
Zmniejsz