Solastalgia
wideo, 18:00, 2020

Australijski filozof zajmujący się ekologią Glenn Albrecht odnosi się za pomocą terminu solastalgia do relacji pomiędzy degradacją środowiska a psychicznym samopoczuciem ludzi żyjących i pracujących na zdegradowanym obszarze. „Solastalgia” ukazuje transformację kamieniołomu wapienia z obszaru przemysłowego w obszar przyrodniczy i pokazuje, jaki wpływ ma ta zmiana na samopoczucie jego mieszkańców. Film pokazuje użytkowników tego terenu i ich zainteresowania: od byłych pracowników fabryki do pasterza owiec, który zajmuje się roślinnością na tym terenie, od grupy protestacyjnej do kogoś, kto nielegalnie wędruje w podziemnym systemie tuneli. Film pokazuje wielowarstwowość kamieniołomu i to, jak jedno miejsce może nieść ze sobą wiele różnych historii.

Eline Kersten (NL)

Eline Kersten ukończyła studia licencjackie z zakresu sztuk pięknych w Holandii, po czym podjęła studia magisterskie z zakresu kuratorstwa na Goldsmiths University w Londynie. Obecnie prowadzi życie nomadyczne, działając jako artystka i niezależna kuratorka. Obecnie, wraz z kolegą artystą Paulem Devensem, pracuje nad dziełem sztuki, które dotyczy konfliktu pomiędzy ekonomią a ekologią na karaibskiej wyspie Curaçao. Przygotowuje również nowy film krótkometrażowy o zaniku ostatniej pierwotnej puszczy w Europie.

Powiększ
Zmniejsz