Stranger to the Trees
instalacja, 2020-21

Multimedialny projekt bada komplementarne współistnienie mikroplastiku i drzew jako pochłaniaczy dwutlenku węgla. Stawia pytanie o to, w jaki sposób drzewa i mikroplastik współistnieją w lasach, przechwytując węgiel w czasach kryzysu klimatycznego. Łącząc wideo, interaktywny dźwięk i rzeźbę, Stranger to the Trees bada reakcję ekosystemów leśnych na wszechobecne i nieodwołalne rozprzestrzenianie się mikroplastiku. Każdy element tego, co nazywamy naszym środowiskiem niezaprzeczalnie zawiera plastik . Stwierdzono, że tworzywa sztuczne są obecne nawet na obrzeżach ludzkiego zasięgu: na dnie Rowu Mariańskiego, w deszczu, chmurach i atmosferze. Podczas gdy zanieczyszczenie plastikiem pogarsza jakość ekosystemu, tworzywa sztuczne utrzymują dwutlenek węgla i metan z dala od atmosfery. Projekt ten opiera się na trwających badaniach artystycznych prowadzonych przez dr Kat Austen (UK/DE) nad mikroplastikiem i kryzysem klimatycznym. Austen skupia się na koegzystencji brzozy z mikroplastikiem i rozwija artystyczne i naukowe metody badawcze typu „zrób to sam”, aby to zbadać. Brzoza jest gatunkiem pionierskim, kolonizującym tereny zniszczone przez człowieka, podąża za nim i wywołanymi przez niego zanieczyszczeniami przemysłowymi. Ten niewymagająca w stosunku do gleby gatunek wytrzymuje zarówno pełne nasłonecznienie, jak i niskie temperatury. Te cechy definiują brzozę jako doskonałego pioniera w plastisferze. Badania artystyczne koncentrują się na gajach brzozowych w lasach pomiędzy Berlinem a Wrocławiem, obejmują badania mikroskopię i histologię części drzew, nagrania terenowe audio i wideo z lasów, w których mikroplastik i drzewa współistnieją. Kat bada mechanizmy inkorporacji i odrzucenia pomiędzy plastikiem a drzewami, poszukując możliwości do ich ewentualnego kohabitatu.

Kamila Mróz (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu) i Michał Adamski – szklana rzeźba
Pawel Janicki – interaktywny dźwięk
Joana McLean, Sekcja 3.7 – Geomicrobiologia, German Centre for Geoscience
Franz Hölker, Ekohydrologia, Leipniz Institute for Freshwater Ecology and Inland Fisheries
Daniel Balanzategui, Wydział Nauk Przyrodniczych, Niemiecki Instytut Archeologiczny i Sekcja 4.3 – Dynamika Klimatu i Ewolucja Krajobrazu, German Centre for Geoscience
Simon Barraclough

Podziękowania: Matthias Strauß, Bernhard Bosecker, Kristen Rästas, Kelli Gedvil, Andreas Baudisch, post-gallery.online.

Kat Austen (DE/UK)

Kat Austen (DE/UK) jest człowiekiem. W swojej praktyce artystycznej podejmuje kwestie środowiska naturalnego. Tworzy rzeźbiarskie instalacje, performanse i prace partycypacyjne. Jej podparte naukowo i badawczo działania dążą do okrycia drogi ku przyszłości sprawiedliwej społecznie i ekologicznie. Pracuje w studiu w Berlinie, przebywa na rezydencji artystycznej na Wydziale Matematyki i Fizyki University College London, wykłada na UCL Arts and Sciences. Jest członkiem bkk, London Creative Network oraz współzałożycielką berlińskiego kolektywu DIY Hack the Panke. Jej badania terenowe do projektu The Matter of the Soul objęły wyprawę wokół Archipelagu Arktycznego w ramach programu Artist in the Arctic 2017 dla Towarzystwa Przyjaciół Instytutu Badawczego Scotta Polara Uniwersytetu w Cambridge. Pracę nad tym projektem kontynuowała w 2018 roku jako wybrana jako Cultural Fellow in Art and Science w Instytucie Kultury Uniwersytetu w Leeds. Austen brała udział w wielu międzynarodowych rezydencjach, między innymi w NYU Shanghai, ArtOxygen Mumbai, LAStheatre, projekcie Clipperton i Utter! Spoken word w Edynburgu. Dzieła Austen znajdują się w prywatnych kolekcjach na całym świecie, były wystawiane w wielu miejscach, między innymi w Bonhams Art Gallery w Londynie, The Polar Museum w Cambridge i w Kuehlhaus w Berlinie. Ze swoimi performansami występowała na całym świecie, w tym w Opera North w Leeds, na festiwalu Fusion w Berlinie oraz w Headlands Center for the Arts w San Francisco.

Powiększ
Zmniejsz