Synthesis
— The Before, the Now and the Potential Future
prezentacja

online / 13.05, 13:00–14:00

Prezentacja work-in-progress z udziałem artystek i artystów:
Paweł Janicki (PL), Kaisu Koivisto (FI), Anna Nykyri (FI), Marko Tandefelt (FI)
i organizatorek: Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka (PL), Anna Puhakka (FI)
w języku angielskim

Od marca 2020 roku wspólnie z Helsinki Artists Association testujemy możliwości zdalnej współpracy artystycznej w dziedzinie sztuki mediów, akceptujemy niemożności i braki, eksperymentujemy i wyciągamy wnioski w perspektywie zasygnalizowanej pandemią koniecznej zmiany. To, co zaplanowaliśmy jako zwykłą współpracę, okazało się eksploracją aktualnych wyzwań i możliwości. Zastanawiamy się, czy i jak sztuka może odpowiedzieć na postulat zrównoważonego, świadomego ekologicznie życia? Jaki wpływ może mieć post-pandemiczny reżim ograniczeń i braku na ideę współtworzenia i współautorstwa? Czy model oparty na tymczasowych sojuszach między artystami i instytucjami sztuki, na ich interakcji zapośredniczonej przez aplikacje typu wideo chat, może przynieść nowe wzorce tworzenia i doświadczania sztuki?

Koivisto i Nykyri, fińskie artystki wybrane przez HAA w otwartym naborze pomysłów, zainspirowały się tematem WRO 2021 REVERSO oraz możliwościami twórczymi algorytmicznej aplikacji Synthesis, która dała tytuł całemu projektowi, a którą jako punkt wyjścia stworzył polski artysta Paweł Janicki. Istotą współpracy Nykyri i Koivisto jest eksperymentowanie z wideo, dźwiękiem, ruchem, interakcją oraz nowymi praktycznymi umiejętnościami programistycznymi, które nabywają w trakcie trwania projektu.

Efektem Synthesis będzie nowa interaktywna instalacja wideo Nykyri i Koivisto Sula (English: Defrost), tworzona w konsultacji z fińskim kreatywnym technologiem Marko Tandefeltem, która zostanie zaprezentowana w listopadzie na Biennale Sztuki Mediów WRO we Wrocławiu oraz w Centralnej Bibliotece Oodi w Helsinkach. Artystki wykorzystają do jej stworzenia archiwalne materiały, a także nowe wideo zapisy zmieniających się elementów i struktur – powstających i upadających, zamarzających i topniejących. Zapraszająca do interakcji instalacja ma na celu uświadomienie daleko sięgających środowiskowych konsekwencji naszych codziennych działań.

Więcej o projekcie Synthesis: wrocenter.pl/synthesis

Kaisu Koivisto (FI), Anna Nykyri (FI)

Anna Nykyri jest artystką wizualną, reżyserką filmów dokumentalnych i scenarzystką, mieszka i pracuje w Helsinkach. Nykyri uzyskała tytuł magistry sztuki na Fińskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz tytuł magistry choreografii w Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance w Londynie. Pracuje z ruchomym obrazem na polu sztuk wizualnych, filmu dokumentalnego, tworzy kinowe instalacje wideo i dźwiękowe oraz środowiska choreograficzne. Jej prace często eksplorują tematy polityczne i związane z ciałem, poruszając kwestie płci, władzy i kontroli.

Kaisu Koivisto jest absolwentką Universytetu Sztuki i Designu w Helsinkach, gdzie mieszka i pracuje. Jej praktyka, zakorzeniona w środowisku jej aktywności, zainspirowana szorstkością północnego klimatu, stawia pytania o ludzkie relacje z naturą i ślady, jakie pozostawiają w niej technologie. Interesują ją dawne miejsca geopolitycznej uwagi – porzucone kompleksy militarne i przemysłowe, erodujące i współistniejące z biologicznym życiem. Pracuje z wideo, fotografią, rysunkiem, rzeźbą i instalacją. Nietrwałość i transformacja materiałów łączy jej prace ekranowe z realizacjami przestrzennymi, geometria, ornament, organiczność są elementami charakterystycznej dla niej estetyki.

Paweł Janicki (WRO)

Paweł Janicki — członek zespołu programowego Centrum Sztuki WRO — czerpie przede wszystkim z dorobku muzyki, sztuki współczesnej i medialnej oraz praktyki posthumanistycznej — ale konstruuje formy odmienne od zastanych. Angażuje szerokie spektrum technik, podejść i protokołów: tworzy prace wykorzystujące syntetyczne zmysły, techniki programistyczne — także we współczesnym, kognitywnym wcieleniu — oraz elementy inżynierii kosmicznej i materiałowej. Ważną rolę w twórczości Janickiego odgrywają konteksty historyczne i aktualne — w szczególności historia sztuki oraz coś, co można by nazwać historią myślenia.

Powiększ
Zmniejsz