Synthesis
Wykład performatywny o zdalnej współpracy

The Before, the Now and the Potential Future: Synthesis.

Od marca 2020 roku wspólnie z Helsinki Artists Association testujemy możliwości zdalnej współpracy artystycznej w dziedzinie sztuki mediów, akceptujemy niemożności i braki, eksperymentujemy i wyciągamy wnioski w perspektywie zasygnalizowanej pandemią koniecznej zmiany.

Przestrzenią działania dla fińskich artystek – Anny Nykyri i Kaisu Koivisto jest algorytmiczna struktura Pawła Janickiego Synthesis. Jego praca umożliwia integrację komponentów dźwiękowych i wizualnych oraz ruchu w żywym planie w formie audiowizualnej instalacji czy performansu, doświadczanych lokalnie i zdalnie.

Artystyczna i międzyinstytucjonalna współpraca i jej nowe modele – są obok zagadnień wynikających z manifestu REVERSO – nadrzędnym zagadnieniem, któremu przygląda się projekt Synthesis. Szukając sposobów na zbliżenie się do bardziej zrównoważonej produkcji i prezentacji sztuki, zastanawiamy się czy i jak sztuka może odpowiedzieć na postulat zrównoważonego, świadomego ekologicznie życia? Jakie skutki dla idei współtworzenia i współautorstwa może mieć post-pandemiczny reżim ograniczenia i braku? Czy model oparty na chwilowych przymierzach artystek, artystów i instytucji sztuki, na ich współdziałaniu zapośredniczonym aplikacjami do wideo-czatu może przynieść nowe wzory na tworzenie i doświadczanie sztuki przez jej odbiorców? Anna Nykyri i Kaisu Koivisto wypełniają algorytmiczną strukturę Pawła Janickiego Synthesis, integrując komponenty wizualne, dźwiękowe oraz ruch w żywym planie w formę audiowizualnej instalacji lub performansu, doświadczanych lokalnie i zdalnie. Zdobywając nowe warsztatowe umiejętności (programowanie w MaxMSP), obie artystki pracują na otwartej formie tworzącego się dzieła, a efekty tego procesu zostaną zaprezentowane jesienią w bibliotece Oodi w Helsinkach w ramach pokazu Biennale WRO 2021.

Kaisu Koivisto (FI), Anna Nykyri (FI)

Anna Nykyri jest absolwentką Fińskiej Akademii Sztuk Pięknych, posiada również tytuł magistry choreografii uzyskany w Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance w Londynie. Pracuje z ruchomym obrazem na polu sztuk wizualnych, przemysłu filmowego, współczesnego tańca i teatru. Przekształca swoje rejestracje wideo i materiały found footage w filmy dokumentalne i instalacje wideo, które często poruszają kwestie społeczne i cielesne, dotyczące wolności, płci, władzy i kontroli. Interesuje ją twórcza współpraca z artyst_kami (m.in. choreografami, tancerzami) i instytucjami.

Kaisu Koivisto jest absolwentką Universytetu Sztuki i Designu w Helsinkach, gdzie mieszka i pracuje. Jej praktyka, zakorzeniona w środowisku jej aktywności, zainspirowana szorstkością północnego klimatu, stawia pytania o ludzkie relacje z naturą i ślady, jakie pozostawiają w niej technologie. Interesują ją dawne miejsca geopolitycznej uwagi – porzucone kompleksy militarne i przemysłowe, erodujące i współistniejące z bilogicznym życiem. Pracuje z wideo, fotografią, rysunkiem, rzeźbą i instalacją. Nietrwałość i transformacja materiałów łączy jej prace ekranowe z realizacjami przestrzennymi, geometria, ornament, organiczność są elementami charakterystycznej dla niej estetyki.

Paweł Janicki (WRO)

Paweł Janicki — członek zespołu programowego Centrum Sztuki WRO — czerpie przede wszystkim z dorobku muzyki, sztuki współczesnej i medialnej oraz praktyki posthumanistycznej — ale konstruuje formy odmienne od zastanych. Angażuje szerokie spektrum technik, podejść i protokołów: tworzy prace wykorzystujące syntetyczne zmysły, techniki programistyczne — także we współczesnym, kognitywnym wcieleniu — oraz elementy inżynierii kosmicznej i materiałowej. Ważną rolę w twórczości Janickiego odgrywają konteksty historyczne i aktualne — w szczególności historia sztuki oraz coś, co można by nazwać historią myślenia. więcej: paweljanicki.jp

Powiększ
Zmniejsz