The serene garden
instalacja + wideo, 20:30, 2019

Jako przejaw ludzkiej fantazji na temat natury, ogród nigdy nie przedstawia „natury” w jej autentycznej postaci. Pragnienie kontrolowania sił natury przekształca się w rytuały ogrodnicze, a sztuczna konstrukcja ogrodu staje się esencją wyobrażeń o naturze. Podążając za symulowanym oprowadzaniem Ye prezentuje (w części wideo) proces konstruowania miniatury ogrodu Zen z różnorodnych konfekcyjnych przedmiotów służących dekoracji domu. Zestawia ze sobą różne pejzaże ogrodowe z Chin i Europy, demonstrując wzajemne związki, a czasem błędne rozumienie estetyki i tradycji projektowania ogrodów w tych różnych kontekstach geograficznych. Absurdalność naśladowania natury w produktach dekoracyjnych podkreśla instalacyjny segment pracy.

Hui Ye (CN/AT)

Hui Ye jest artystką i kompozytorką mieszkającą w Wiedniu, w Austrii. Jej prace obejmują różne media: wideo/film, instalację, kompozycję muzyczną i performanse dźwiękowe. W swoich ostatnich projektach Hui Ye porusza kwestię sposobu w jaki tożsamość społeczna jednostki jest kształtowana przez konteksty kulturowe/polityczne. Dzięki badaniom nad społeczno-politycznym aspektem funkcjonowania dźwięku i kultury muzycznej, artystka próbuje otworzyć nową perspektywę odzwierciedlenia funkcji i wpływu muzyki oraz dźwięku na współczesne społeczeństwo. Hui Ye otrzymała wiele stypendiów i nagród, m.in. państwowe stypendium kompozytorskie BKA Austria 2015 oraz Kunsthalle Wien Prize 2018.

Powiększ
Zmniejsz

Spacer w Ogrodzie Japońskim

Ogród japoński / 2.10, 12:00