Third-First person
wideo, 05:29, 2019

W tym, co moglibyśmy określić jako erę postmedialną, neurokogniwistyka pojmuje podmiot jako jednostkę, która wyłania się z wiru doświadczeń, percepcji, reprezentacji i autoprezentacji. Codzienność wydaje się coraz bardziej gamifikowana a pojęcia i sama rzeczywistość zostają uproszczone, jak w grze wideo, w której jesteśmy manewrowani w trzeciej osobie przez społeczne rytuały, tradycje, konsumpcjonizm. Performance polega na poruszaniu się w urządzeniu VR, które odtwarza na żywo obraz z kamery wideo umieszczonej na drążku do selfie. Działanie to powoduje zwarcie wewnątrz podmiotu, który nie jest w stanie poruszać się w rzeczywistości, którą sam wytwarza i której nie jest w stanie kontrolować na poziomie poznawczym.

Lorenzo Papanti (IT)

Lorenzo Papanti, urodzony w Pizie. Jego prace wideo i instalacje tworzą hipotetyczne wymiary, cyfrowe miejsca hybrydowe. Analiza przestrzeni fizycznej i mentalnej stanowi stały element jego poszukiwań artystycznych, mających na celu definiowanie rzeczywistości poprzez badanie percepcj, przestrzeni działąnia i wizualności. Jego prace były pokazywane i nagradzane na wielu międzynarodowych wystawach, między innymi: International Digital Art fest Sofia, International Video Art Forum Dammam, CODEC Festival, Web Biennial Media Arts Fest, New Media Fest, Ars Electronica.

Powiększ
Zmniejsz