Trash Walks
wideo, 24:30, 2020

Praca, która na przykładzie światowej metropolii, jaką jest Nowy Jork, analizuje rolę śmieci w przestrzeni publicznej. W tym mieście spotykają się wszystkie narodowości i różne podejścia do odpadów, takie jak masowe wyrzucanie śmieci i przedmiotów przez duże budynki, biznesowe i mieszkalne, padlinożerców, a także wydział sanitarny. Jest to seria nagranych na wideo akcji performatywnych, ukazujących śmieci w przestrzeni publicznej: jak wyglądają, jak się z nimi obchodzić i jakie reakcje mogą wywoływać (padlinożercy, zbieracze, artyści). Wideo bada granice sztuki i przestrzeni. Choć często ignorowane, sterty śmieci mogą być niekiedy rzeźbiarskie i „dekoracyjne”, stanowiąc rodzaj tymczasowych instalacji artystycznych w przestrzeni publicznej, realizowanych przez nadrzędnych mieszkańców budynków.

Wojciech Gilewicz (PL)

Wojciech Gilewicz jest urodzonym w Polsce, nowojorskim artystą wizualnym. Z wykształcenia malarz, traktuje malarstwo jako działanie i proces, a nie płaski obiekt dekoracyjny. Gilewicz jest także autorem instalacji i wideo. Artysta często sam występuje przed kamerą. Gilewicz jest także fotografem. W rozpoczętym w 2002 roku cyklu fotograficznych podwójnych autoportretów „Oni”, który trwa do dziś, artysta opowiada o samotności, tęsknocie i niespełnieniu. Jednocześnie projekt ten podejmuje problem zacierania się granic między rzeczywistością a jej artystyczną reprezentacją – zagadnienie, które od dawna obecne jest w jego twórczości.

Powiększ
Zmniejsz