AKCES–REAKCJE / NAGRODY

NAGRODA GŁÓWNA:
Bartosz Zalewski
Wyróżnienia: Kamil Wesołowski, Olga Truszkowska

Na wystawie AKCES–REAKCJE w ramach 7. Konkursu Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów, artyści poddają krytycznemu namysłowi nasze kultury i subkultury w kontekście antropocenu. W oczach jury wszystkie zaprezentowane prace zasługują na uwagę. Abstrahując od nagród, samą wystawę postrzegamy jako sukces, wartościowy wkład we współczesne debaty – a także platformę widzialności dla artystek i artystów. Wszystkie prace są warte omówienia, ponieważ poruszają kwestie ważne dla naszego społeczeństwa. Jednocześnie jako jurorzy nie jesteśmy wolni od wątpliwości wobec instytucji konkursów jako takiej, szczególnie w kontekście sztuki. Tym trudniejsze było dla nas podjęcie decyzji. Mimo, to w nadziei, że przyznanie nagrody pomoże w promocji postaw zaangażowanych w sztukę i rzeczywistość, pozwalamy sobie podzielić się naszym skromną opinią na temat zaprezentowanych prac i projektów.

Tegoroczna nagroda trafia do Bartka Zalewskiego, autora pracy, która dotyka problemu szeroko pojętej eksploatacji a także różnych sposobów podejmowania decyzji. My, istoty ludzkie, eksploatujemy naturę, w tym nas samych, inne gatunki i Ziemię. Z drugiej strony realizacja Bartka Zalewskiego odwołuje się do idei współpracy i koegzystencji, zarówno międzyludzkiej jak i międzygatunkowej. „Dopóki Kanarek śpiewa, jesteśmy bezpieczni” opowiada o doświadczaniu naszej planety Ziemi wraz z innymi gatunkami i dzieleniu się z nimi percepcją zmysłową.

Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na dwie inne prace, „Kołtunicę” Kamila Wesołowskiego i „Liberatora” Olgi Truszkowskiej, którym przyznajemy wyróżnieni. Obydwie realizacje zachęcają do przemyślenia naszych relacji społecznych i budowania wspólnoty na kulturowych fundamentach, z którymi mamy do czynienia. Podczas gdy „Kołtunica” proponuje przemyślenie naszych wyobrażeń na temat figur boskości, „Liberator” prowokuje do przemyślenia miejsca instytucji, z którą mamy do czynienia – również na polu sztuki. Ponieważ wszyscy razem budujemy naszą przyszłość, nie powinniśmy zapominać, że to krytyka społeczna oraz instytucjonalna pozwalają żywić nadzieję na lepsze jutro.

NAGRODA CONTEMPORARY LYNX:
Klaudia Probucka
Wyróżnienie: Kinga Rybak i Piotr Bednarczyk

NAGRODA PUBLICZNOŚCI
Agata Kościołowska

NAGRODA CONCORDIA DESIGN
Karolina Konopka